Doelstelling

Zoals vastgelegd in de Statuten houdt De Stichting “The Hodgkin Lymphoma MRD Consortium “ zich – zonder winstoogmerk –  bezig met het detecteren van “Minimal Residual Disease “(MRD) , d.w.z. minimale , microscopische restziekte aanwezig in de patiënt na het einde van de behandeling en niet met PET/CT-scans aantoonbaar.

Hiertoe werden een aantal nieuwe technologieën ontwikkeld toe te passen op een buisje bloed afgenomen van de patiënt (“liquid biopsy”). Er zijn dus bij deze patiëntvriendelijke aanpak  geen invasieve , chirurgische ingrepen nodig.

Naar verwachting zullen de resultaten leiden tot het verfijnen van de behandeling van individuele patiënten (behandeling op maat / “precision medicine”) , waarbij onderbehandeling (meer kans op recidief Hodgkin) en overbehandeling (meer bijwerkingen van de therapie) worden voorkomen.