ANBI status

De Stichting heeft sinds 28-2-2018 de ANBI status toegekend gekregen door de Belastingdienst. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dit betekent dat donateurs gebruik kunnen maken van de fiscale voordelen welke gelden voor een Stichting met ANBI status.

Op de site van de Belastingdienst / ANBI treft u hierover meer informatie aan.

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI 2022-2023

Het RSIN nummer van de Stichting is : 858557721.