Contact

Stichting “The Hodgkin Lymphoma MRD Consortium”
www.hodgkinMRD.nl

Contactpersoon:
Prof. dr. J.M. Zijlstra , voorzitter
Hoogleraar Hematologie in Amsterdam UMC, Amsterdam
De Boelelaan 1117
1181 HV Amsterdam
j.zijlstra@amsterdamumc.nl

RSIN / Fiscaal nummer : 858557721
Kamer van Koophandel / Utrecht nummer : 71042822

Bankrekeningnummer: IBAN:  NL 79 TRIO 0338 8949 85
BIC : TRIONL2U