Financiële verantwoording

De deelnemers aan het Consortium worden in staat gesteld hun laboratorium werkzaamheden ( met name wat betreft aanschaf apparatuur en andere materiële kosten ) te verrichten dankzij zogenaamde “non-restricted grants” , om niet verleend door biotech / farma bedrijven.

De jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door een accountant van  A.C.N. Utrecht B.V.

Hier vindt u de financiële verantwoordingen

Financiële verantwoording Hodgkin Lymphoma MRD Consortium 2022

Financiële verantwoording Hodgkin Lymphoma MRD Consortium 2021

Financiële verantwoording Hodgkin Lymphoma MRD Consortium 2020

Financiële verantwoording Hodgkin Lymphoma MRD Consortium 2019

Financiële verantwoording Hodgkin Lymphoma MRD Consortium 2018