Financiële verantwoording

De deelnemers aan het Consortium worden in staat gesteld hun laboratorium werkzaamheden ( met name wat betreft aanschaf apparatuur en andere materiële kosten ) te verrichten dankzij zogenaamde “non-restricted grants” , om niet verleend door biotech / farma bedrijven.

De jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door een accountant van  A.C.N. Utrecht B.V.

Hier vindt u de financiële verantwoordingen

Financiële verantwoording Hodgkin Lymphoma MRD Consortium 2019

Financiële verantwoording Hodgkin Lymphoma MRD Consortium 2018