Activiteiten

Interactie tussen de zes Europese onderzoeksgroepen wat betreft het research programma speelt zich af via e-mail verkeer , telefonische conferenties en minimaal 1 keer per jaar face-to-face meetings in een van de deelnemende landen.

De notulen van de vergaderingen , waarin de resultaten van het onderzoek tot nu toe en de plannen voor verder onderzoek in de nabije toekomst worden samengevat , worden op de website gepubliceerd.

Hodgkin MRD Report def